Даниил Димитров Азманов

общински съветник в Общински съвет - Казанлък, мандат 1995  г. - 1999 г.

Удостоен посмъртно от председателя на Общинския съвет Васил Самарски с Акт № 3 от 11.11.2005 г. - за дейността му за утвърждаването на демократичните принципи на местното самоуправление и за активната му и справедлива гражданска позиция.