Кирил Петков Якмаджиев

председател на Общински съвет - Казанлък, мандат 1991 г. - 1995 г.

Удостоен от председателя на Общинския съвет Васил Самарски с Акт № 4 от 11.11.2005 г. - за последователната му работа  за осъществяване на демократичните промени в местното самоуправление и издигане авторитета на местния законодателен орган - Общински съвет - Казанлък.