Иван Добромиров Гороломов

председател на Общински съвет - Казанлък, мандат 2003 г. - 2007 г. 

Удостоен от председателя на Общинския съвет Васил Самарски с Акт № 8 от 11.11.2005 г. - за всеотдайната му работа за осъществяване на демократичните промени в местното самоуправление и за активната му дейност в Националното сдружение на общините в Република България за просперитета на община Казанлък.