Станчо Николов Габарев

общински съветник в Общински съвет - Казанлък, мандат 1995 г. – 1999 г.

Удостоен посмъртно с Акт № 9 по решение на Председателския съвет от 25.05.2006 г., на основание чл. 55, ал. 2, т. 1 и чл. 57 от Наредба № 27 за символиката на община Казанлък,  за именуване и преименуване на обекти с общинско значение и за паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на община Казанлък - за изключително високата му активност като общински съветник и за особения му принос в икономическото развитие на община Казанлък.