Бончо Христофоров Сарафов

кмет на община Казанлък, мандат 1991 г. – 1995 г.

Удостоен с Акт № 10 по решение на  Председателския съвет от 25.05.2006 г., на основание чл. 55, ал. 2, т. 1 от Наредба № 27 за символиката на община Казанлък,  за именуване и преименуване на обекти с общинско значение и за паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на община Казанлък - за съществения му принос в развитието на община Казанлък, за утвърждаването на демократичните ценности на съвременното общество и себеотдаването му в годините на прехода.