Анна Василева Кожухарова

общински съветник, мандат 1999 г. - 2003 г.

Удостоена с Акт № 13 по решение на  Председателския съвет от 25.05.2006 г., на основание чл. 55, ал. 2, т. 1 от Наредба № 27 за символиката на община Казанлък,  за именуване и преименуване на обекти с общинско значение и за паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на община Казанлък -  за активната й дейност като  общински съветник и отстояване на гражданска позиция  и за приноса й в развитието на културата в община Казанлък.