Атанаска Лазарова Параскова

общински съветник, мандат 1995 г. - 1999 г.

Удостоена с Акт № 14 по решение на  Председателския съвет от 25.05.2006 г., на основание чл. 55, ал. 2, т. 1 от Наредба № 27 за символиката на община Казанлък,  за именуване и преименуване на обекти с общинско значение и за паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на община Казанлък - за приноса й в осъществяването на общинската политика за развитието на селското и горското стопанство.