Георги Иванов Захариев

общински съветник, мандат 1991 г. - 1995 г.; мандат 1999 г.  - 2003 г.

Удостоен с Акт № 16 по решение на  Председателския съвет от 25.05.2006 г., на основание чл. 55, ал. 2, т. 1 от Наредба № 27 за символиката на община Казанлък,  за именуване и преименуване на обекти с общинско значение и за паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на община Казанлък - за активната му дейност като общински съветник, за ярко изразяваната и твърдо отстоявана гражданска позиция и за съществения му принос за решаване глобалните проблеми на обществото в годините на прехода.