Дончо Милев Дончев

общински съветник, мандат 1991 г. – 1995 г.

Удостоен с Акт № 17 по решение на  Председателския съвет от 25.05.2006 г., на основание чл. 55, ал. 2, т. 1 от Наредба № 27 за символиката на община Казанлък,  за именуване и преименуване на обекти с общинско значение и за паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на община Казанлък   - за активната му дейност като общински съветник, за непреклонната му последователност за опазване на околната среда и изключителната му  работа за утвърждаването на демократичните промени.