Евгени Пенчев Джурков

общински съветник, мандат 1995 г. - 1999 г., мандат 1999 г. - 2003 г. 

Удостоен с Акт № 18 по решение на  Председателския съвет от 25.05.2006 г., на основание чл. 55, ал. 2, т. 1 от Наредба № 27 за символиката на община Казанлък,  за именуване и преименуване на обекти с общинско значение и за паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на община Казанлък   - за всеотдайната му работа за осъществяване на демократичните промени в местното самоуправление, за смело изразяваните  и отстоявани законосъобразни  позиции в дейността  на Общинския съвет; за изключителния му професионализъм, безкомпромисен морал и себеотдаване.