Мария Стоянова Иванова

общински съветник, мандат 1991 г.  1995 г.

Удостоена с Акт № 21 по решение на  Председателския съвет от 25.05.2006 г., на основание чл. 55, ал. 2, т. 1 от Наредба № 27 за символиката на община Казанлък,  за именуване и преименуване на обекти с общинско значение и за паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на община Казанлък  - за съществения й принос в развитието на културата в община Казанлък и за нейното популяризиране  в страната; за активната й гражданска позиция при решаване на общественозначими проблеми в периода на прехода.