Николай Марков Колев

общински съветник, мандат 1991 г. - 1995 г., мандат 1995 г. - 1999 г.

Удостоен с Акт № 23 по решение на  Председателския съвет от 25.05.2006 г., на основание чл. 55, ал. 2, т. 1 от Наредба № 27 за символиката на община Казанлък,  за именуване и преименуване на обекти с общинско значение и за паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на община Казанлък  - за активната му дейност като общински съветник, за приноса му в икономическото развитие на община Казанлък и за решаване проблемите в социалната  сфера в периода на прехода.