Райна Тотева Пеева

общински съветник, мандат 1995 г. – 1999 г.

Удостоена с Акт № 24 по решение на  Председателския съвет от 25.05.2006 г., на основание чл. 55, ал. 2, т. 1 от Наредба № 27 за символиката на община Казанлък,  за именуване и преименуване на обекти с общинско значение и за паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на община Казанлък  - за съществения й принос в областта на икономическото развитие на общината  и за изключителния й професионализъм.