Сунна Тургут Моллова

общински съветник, мандат 1991 г. – 1995 г.

Удостоена с Акт № 26 по решение на  Председателския съвет от 25.05.2006 г., на основание чл. 55, ал. 2, т. 1 от Наредба № 27 за символиката на община Казанлък,  за именуване и преименуване на обекти с общинско значение и за паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на община Казанлък - за активната й дейност като общински съветник, за непреклонната й воля да отстоява интересите на гражданите на община Казанлък и приноса й за запазване на етническия мир в общината.