Цветанка Цакова Пискова

общински съветник, мандат 1995 г. – 1999 г., мандат 1999 г. – 2003 г. ,              мандат 2003 г. – 2007 г.

Удостоена с Акт № 27 по решение на  Председателския съвет от 25.05.2006 г., на основание чл. 55, ал. 2, т. 1 от Наредба № 27 за символиката на община Казанлък,  за именуване и преименуване на обекти с общинско значение и за паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на община Казанлък  - за дългогодишната й дейност като общински съветник, за приноса й за издигане авторитета на местното самоуправление в областта на социалната политика, за активната й гражданска позиция и за работата й като заместник-председател на Общинския съвет в мандат 2003 - 2007 г.