Теньо Рашев Пиндарев

Удостоен с Решение №90 от 31.05.2004 г. на Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.22 от ЗМСМА;  чл.4 и чл.24, ал.4, т.2  от Наредба №27 на ОбС  за символиката на град Казанлък, за цялостен принос в издигане престижа на град Казанлък и българското изобразително изкуство.