Теньо Рашев Пиндарев

Удостоен с Решение № 90 от 31.05.2004 г. на Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 22 от ЗМСМА;  чл. 4 и чл. 24, ал. 4, т. 2  от Наредба № 27 на ОбС  за символиката на град Казанлък,

за цялостен принос в издигане престижа на град Казанлък и българското изобразително изкуство.