Добромир Христов Гущеров

Удостоен с Решение №233 от 19.05.2005 г. на Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.22 от ЗМСМА; чл.4 и чл.24, ал.4, т.1 от Наредба №27 на ОбС за символиката на град Казанлък, за неговата дългогодишна обществено-полезна дейност за издигане престижа на община Казанлък и за направени дарения с непреходна стойност за Казанлък и общината.