Отчет за дейността на Общински съвет Казанлък и неговите комисии, за периода от 05.05.2021 г. до 05.11.2021 г., Мандат 2019-2023.