проф. д-р Генчо Кръстев Начев

Удостоен с Решение №442 от 25.05.2006 г. на Общински съвет - Казанлък, на основание  чл.21, ал.1, т.22 от ЗМСМА, чл.32 и чл.36, ал.2 от Наредба №27 за символиката на община Казанлък, за именуване и преименуване на обекти с общинско значение и за паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на община Казанлък, за изключителния му принос в областта на здравеопазването и издигане ролята на сърдечно-съдовата хирургия в България на международно ниво.