професор доктор Генчо Кръстев Начев

Удостоен с Решение № 442 от  25.05.2006 г. на Общински съвет - Казанлък, на основание  чл. 21, ал. 1, т. 22 от ЗМСМА, чл. 32 и чл. 36, ал. 2 от Наредба № 27 за символиката на община Казанлък, за именуване и преименуване на обекти с общинско значение и за паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на община Казанлък,

за изключителния му принос в областта на здравеопазването и издигане ролята на сърдечно-съдовата хирургия в България на международно ниво.