Иван Стоянов Събчев

Удостоен с Решение №444 от 25.05.2006 г. на Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.64 от Наредба №27 за символиката на община Казанлък, за именуване и преименуване на обекти с общинско значение и за паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на община Казанлък, за дългогодишната му творческа, журналистическа, читалищна, писателска, краеведска и др. дейност и във връзка с 85-та му годишнина.