ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ЗА 2023 г.

Приета с Решение №821/24.11.2022 г.

 

публ. на 29/11/2022 г.


Изтегли документа