ОС-2270/29.03.2023 г. - Съобщение от Административен съд - Стара Загора с приложени заверени преписи от Решение № 211/18.05.2022 г. по Адм. дело № 52/2022 г. по описа на съда, влязло в законна сила на 14.03.2023 г. и Решение № 2694/14.03.2023 г., по Адм. дело № 10091/2022 г. по описа на ВАС.