НАРЕДБА № 7 ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

Приета с Решение № 217/09.07.2009 г., изм. с Решение № 306/24.07.2012 г.
 

 

публ. на 31.07.2012 г.

 

 


Изтегли документа