Петко Желев Добрев

Удостоен с Решение №444 от 11.05.2010 г. на Общински съвет – Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.22 от ЗМСМА, чл.65, т.1, чл.69 от Наредба №27 на ОбС за символиката на община Казанлък, за именуване и преименуване на обекти с общинско значение и за паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на общината, за развитие и утвърждаване на СПТУ по текстил и за приносa му в областта на образованието в община Казанлък.