ПОКАНА № 1

На основание чл.23, ал.1, ал.2 и ал.3, чл.30, ал.1 и чл.38, ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, със Заповед №АК-02-ЗД-28 от 03.11.2023 г. Областният управител на област Стара Загора свиква Общински съвет - Казанлък на 10.11.2023 г. /петък/ от 13:30 ч. на Първо заседание. Заседанието ще се проведе в Залата за събрания на Общинския съвет - Зала „Инфра“.

ДНЕВЕН РЕД:


1. Връчване на удостоверения на новоизбраните общински съветници и кметове.

2. В изпълнение на чл.32, ал.1 от ЗМСМА - Полагане на клетва от новоизбраните общински съветници, кмет на общината и кметове на кметства.

3. В изпълнение на чл.23, ал.3 от ЗМСМА - Избиране на председател на Общински съвет - Казанлък, Мандат 2023 - 2027 г.ДАНИЕЛА КОЕВА /п/
В.И.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК