Николай Златанов Димитров

Дата на раждане: 04.01.1967 г.

Образование: висше, юридическо

Месторабота: Член на Адвокатска колегия – Стара Загора