Мариета Петрова Пепелешкова

Дата на раждане: 17.09.1971 г.

Образование: висше, юридическо, включително с придобита правоспособност като медиатор

Месторабота: Член на Адвокатска колегия – Стара Загора

Зам.-председател на комисия по правни въпроси, сигурност и обществен ред, по въпроси за противодействие на корупцията и за упражняване контрол върху актовете издадени от органите на местната изпълнителна власт.
Член на комисията по устройство на територията, инфраструктура, строителството и транспорт.