Юзеир Али Кенан

Дата на раждане: 30.10.1985 г.

Образование: средно

Председател на комисията по здравеопазване, социална дейност и трудова заетост
Член на комисията по устройство на територията, инфраструктура, строителството и транспорт.