Регистър на Декларациите по чл.35, ал.1, т. 1 и чл.49, ал.1, т. 1 във връзка с чл.6, ал.1, т.32 от ЗПК

Име, презиме, фамилия

Вх. №/дата на подаване

Декларация за промяна

1.

Николай Златанов Димитров

1/14.12.2023

 

2.

Младен Димитров Желев

2/14.12.2023

 

3.

Белчо Колев Белчев

3/14.12.2023

 

4.

Мария Цонева Цонева

4/14.12.2023

 

5.

Аксения Бориславова Тилева

5/14.12.2023

 

6.

Антим Пламенов Паральов

6/14.12.2023

 

7.

Николай Митков Факиров

7/14.12.2023

 

8.

Недко Пенчев Коджабашев

8/14.12.2023

 

9.

Румяна Иванова Грънчарова-Крачева

9/14.12.2023

 

10.

Иван Георгиев Гитев

10/14.12.2023

 

11.

Стоян Крумов Чачкаров

11/14.12.2023

 

12.

Валентин Петров Кралев

12/14.12.2023

 

13.

Янко Тонев Запрянов

13/14.12.2023

 

14.

Красимира Белчева Харизанова

70/22.12.2023

 

15.

Владимир Йорданов Чучумишев

15/14.12.2023

 

16.

Мариета Петрова Пепелешкова

16/14.12.2023

 

17.

Петя Димитрова Папазова

17/14.12.2023

 

18.

Иван Жориев Иванов

18/14.12.2023

 

19.

Добрин Цветанов Драгнев

19/14.12.2023

 

20.

Иван Христов Колев

20/14.12.2023

 

21.

Пламен Станимиров Караджов 

21/14.12.2023

 

22.

Моника Божидарова Динева

22/14.12.2023

 

23.

Теодора Ганчева Иванова

23/14.12.2023

 

24.

Продан Генев Бюйлеков

24/14.12.2023

 

25.

Стоян Асенов Петров

25/14.12.2023

 

26.

Ахмед Абдула Мехмед

26/14.12.2023

 

27.

Станчо Георгиев Леков

27/14.12.2023

 

28.

Юзеир Али Кенан

28/14.12.2023

 

29.

Джамал Неджипов Папарланов

29/14.12.2023

 

30.

Борислав Александров Асенов

30/14.12.2023

 

31.

Димитър Пламенов Пашев

31/14.12.2023

 

32.

Симеон Тодоров Шопов

32/14.12.2023

 

33.

Калин Николаев Калинов

33/14.12.2023

 

34.

Живка Михалева Железова

34/14.12.2023

 

35.

Николай Русенов Колев

35/14.12.2023

 

36.

Алекси Койчев Алексиев

36/14.12.2023

 

37.

Иван Георгиев Лапчев

37/14.12.2023

 

38.

Драгомир Влаев Петков

14/14.12.2023

Решение №220-МИ/08.12.2023

39.

Шеннур Асан Милкова

74/06.03.2024  
40.

Веселин Росенов Сираков

75/28.03.2024  

 

Образец декларация по чл. 49, ал.1, т1

Образец декларация промяна обстоятелства