ОС-141/04.01.2024 г. - Съобщение от Административен съд - Стара Загора с приложен препис от Решение №446/14.12.2023 г. по Административно дело №670/2023 г. с което отхвърля оспорването, обективирано в Заповед № АК-01-ЗД-34/02.11.2023 г. на Областния управител на област Стара Загора против Решение №1084 по Протокол №62 от проведеното на 29.09.2023 г. заседание на ОбС - Казанлък, като неоснователно.