СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО ИЗСЛУШВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА ОБЩЕСТВЕН ПОСРЕДНИК, НАСРОЧЕНО ЗА 22 МАРТ 2024 г.

№ по ред

вх. № на документите

Име, презиме, фамилия

начален час за явяване на интервю

1.

ОС-385/12.03.24 г.

Светослава Петрова

10:00 ч.

2.

ОС-391/13.03.24 г.

Мария Бресковска-Стоянова

Протокол 1