НАРЕДБА №8 ЗА СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОБЛИКА НА ГРАДСКИТЕ ПРОСТРАНСТВА, СГРАДИТЕ, АРХИТЕКТУРНИТЕ АНСАМБЛИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

Приетa с Решение №163/28.05.2024 г.

публ. на 04.06.2024г.


Изтегли документа