Наредба № 16 за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях на територията на община Казанлък