НАРЕДБА № 27 ЗА СИМВОЛИКАТА НА ОБЩИНА КАЗАНЛТК, ЗА ИМЕНУВАНЕ И ПРЕИМЕНУВАНЕ НА ОБЕКТИ С ОБЩИНСКО ЗНАЧЕНИЕ И ЗА ПАМЕТНИЦИТЕ И ДРУГИТЕ ВЪЗПОМЕНАТЕЛНИ ЗНАЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

Приета с Решение № 405 от 27.04.2006 г., изм. с Решение № 145/25.02.2009 г., изм. с Решение № 431/18.12.2012 г. 

 

публ. на 21.12.2012 г.


Изтегли документа