РЕШЕНИЕ
№ 1156
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 26.09.2019 г., Протокол № 58


Относно: ОС_3075/04.09.2019 г. - Доклад от Николай Златанов - председател на Общински съвет - Казанлък с проект за решение относно поставяне на паметна плача на стадион "Севтополис" на футболиста Емил Рачев.


Мотиви: Николай Златанов докладва, че в Общински съвет - Казанлък е постъпило предложение от Донка Рачева с вх. № ОС-3051/19.08.2019 г. за поставяне на паметна плоча на футболиста Емил Рачев.

Емил Рачев е роден на 9 април 1990 година в Казанлък. В кариерата си е носил екипите на „Берое“, „Нафтекс“, ФК „Верея“, „Мастер“ „Черноморец“ Поморие, ПФК „Бургас“, „Académica do Lobito“ Ангола, „Нефтохимик“ Бургас и завършва своя земен и професионален път в отбора на „Розова долина“

Приятели и съотборници на футболиста от „Розова долина“ са събрали подписка за поставянето на почетна плоча с неговия лик на стадион „Севтополис“.

Подписаните казанлъчани са 1597 човека подкрепили намеренията на инициаторите да бъде удостоен с признание един от най-обичаните казанлъшки футболисти, който си отиде от живота само на 28 години.

Емо е грабвал сърцата на феновете на „Розова долина“ с отличната си игра, многократно е бил определян за най-резултатен играч на казанлъшкия тим, печелил е гласовете на феновете за футболист на годината. Заради голямото си, чисто сърце, намерил и куп приятели на зеления терен, които днес отвръщат на добрините му с малък жест на признателност.

Средствата, необходими за поставянето на паметната плоча са осигурени от съотборниците на футболиста.

Съгласно чл.84 ал.3 от Наредба №27 на Общински съвет, за символиката на община Казанлък, за именуване и преименуване на обекти с общинско значение и за паметниците и други възпоменателни знаци на територията на общината, към доклада прилага становище на Главния архитект на община Казанлък.

Приложена е подписка в подкрепа на инициативата, което удовлетворява изискването на чл.86 от Наредба №27.

 Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и  чл.83 ал.3, чл. 84, ал. 1, ал. 2, ал. 3, т.1 чл. 85, т.2, чл. 86 и чл.87 т.1 от Наредба № 27 на ОбС за символиката на община Казанлък, за именуване и преименуване на обекти с общинско значение и за паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на общината,

Р Е Ш И:

 

 • Дава съгласие за поставяне на паметна плоча на името на футболиста Емил С. Рачев.
 • Паметната плоча да се постави на източната фасада на стадион „Севтополис“, гр. Казанлък, съгласно приложена схема от главният архитект на община Казанлък.
 • Средствата за изработването и поставянето на плочата по т.1 са осигурени от дарения.
 •  

  Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

  Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

  Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

  Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

   

  Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък, Донка Рачева – заявител.

   

  Участвали в гласуването 27 общински съветници, от които „За” 27.

                                                                                                                                                        

  Вярно с оригинала!

  ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

  (Гл. спец. Д. МАРКОВА)                                     (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)  Изтегли приложенията


  публ: 03/10/2019 г.