НАРЕДБА №19 ЗА РЕДА ЗА УЧРЕДЯВАНЕ И УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВАТА НА ОБЩИНАТА В ПУБЛИЧНИ ПРЕДПРИЯТИЯ - ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА И ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ

 

Приета с Решение № 538/28.10.2021 г., влиза в сила от 01.01.2022 г.

 

публ: 01/11/2021 г.

 

 

 


Изтегли документа