НАРЕДБА №19 ЗА РЕДА ЗА УЧРЕДЯВАНЕ И УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВАТА НА ОБЩИНАТА В ПУБЛИЧНИ ПРЕДПРИЯТИЯ - ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА И ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ

 

Приета с Решение № 538/28.10.2021 г., влиза в сила от 01.01.2022 г.

 

публ: 01/11/2021 г.

 

 

Deistvashta_Naredba_19_za_obsht_targ_drujestva_R_598_2013.pdf

Nova_Naredba_19_targovski_drujestava_R_538_2021.pdf


Изтегли документа