РЕШЕНИЕ № 540
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък,
проведено на 26.10.2006 г., Протокол № 44

ОТНОСНО: вх. № ОС-450/12.07.2006 г. - Придружително писмо от Стефан Дамянов кмет на общината за допълнения към Общинската програма за закрила на деца с изявени дарби.


Общински съвет – Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето,
 
 
РЕШИ:
 
             Допълва Рездел V на Общинска програма за закрила на детето 2006 г. –
„Предоставяне на мерки за закрила на даровитите деца, както на самите тях, така и на семействата, в които се отглеждат”, както следва:
            3.2. За насърчаване на творческите заложби и потребности на деца с изявени дарби включва следните конкурси, олимпиади и състезания:
 
Под егидата на Министерство на образованието и науката:
            3.2.1. Национални конкурси в областта на изкуството:
            а) Национален конкурс за есе, организиран от МОН – провежда се през месец април в София;
            б) Шести национален конкурс „Млади таланти”, организиран от МОН /част от Шеста рамкова програма на ЕС – 2002 г. – 2006 г./ - провежда се през май в София;
            в) Национален конкурс „Бог е любов”, организиран от МОН – провежда се през месец април във Варна;
            г) Национален конкурс за класически, характерни и съвременни танци, организиран от МОН, ОДК – Бургас, община Бургас – провежда се през месец май в Бургас;
            д) Национален конкурс за детска рисунка „С очите си видях бедата …”, организиран от МОН, ДАГЗ и НДД;
            е) Национален конкурс по народно приложно изкуство „Лазарка мома гиздава”, организиран от МОН и НДД – провежда се през месец април в София;
            ж) Национален конкурс „Орфеево изворче”, организиран от Национален музикално-фолклорен съюз „Орфеево изворче” и община Стара Загора – провежда се през месец март в Стара Загора;
            з) Национален конкурс за детски вокални, вокално-инструментални групи и индивидуални изпълнители, организиран от МОН, НДД, ОДК – Пловдив и община Пловдив – провежда се през месец март в Пловдив;
            и) Национален конкурс за изпълнители на народна музика, певци и инструменталисти, организиран от МОН, НДД, ОДК – Варна и община Варна – провежда се през месец април във Варна;
            к) Национален конкурс за стихотворение и есе „Живеем в земята на Ботев”, организиран от МОН, НДД, ЦРД – Враца и община Враца – провежда се през месец май във Враца;
            л) Национален конкурс „Моите детски мечти”, Раздел „Литературно творчество – поезия и проза”, организиран от МОН и НДД – провежда се през месец февруари в София;
            м) Национален конкурс по народно приложно изкуство „От Коледа до Васильовден”, организиран от МОН и НДД – провежда се през месец декември в София;
            н) Национален ученически конкурс за учебна рисунка по натура – провежда се през месец май в София.
 
            3.2.2. Национални олимпиади и състезания в областта на науката:
            а) Национална олимпиада по химия и опазване на околната среда – провежда се през месец май в София;
            б) Национално състезание по химия и опазване на околната среда, организирано от МОН – провежда се през месец април в София;
            в) Национално състезание по природни науки и екология, организирано от МОН – провежда се през месец ноември в София;
            г) Национален конкурс за ученически проекти по екология и опазване на околната среда „Сребърна” в рамките на втори международен форум по екология, организиран от МОН, НДД и фондация „Еврика”, ЦУНТ и община Силистра – провежда се през месец юни в Силистра;
            д) Национална олимпиада по биология – провежда се през месец април в София;
            е) Национална олимпиада по астрономия – провежда се през месец март във Варна;
            ж) Национална олимпиада по философия – провежда се през месец април в Казанлък;
            з) Национален конкурс по гражданско образование „Хората – еднакви и различни”, организиран от МОН, НДД – провежда се през месец ноември в София;
            и) Национална олимпиада по английски език – провежда се през месец май в София;
            к) Национална олимпиада по испански език – провежда се през месец май в София;
            л) Национална олимпиада по руски език – провежда се през месец май в София;
            м) Национална олимпиада по география и икономика – провежда се през месец май в Ямбол;
            н) Национална олимпиада по математика – провежда се през месец май в София;
            о) Национални зимни математически състезания – провеждат се през месец януари в Русе и Плевен;
            п) Национален пролетен математически конкурс „Атанас Радев” – провежда се през месец март в Ямбол;
            р) Двадесет и първа национална олимпиада по техническо чертане – провежда се през месец май във Варна;
            с) Национална олимпиада по информатика – провежда се през месец май в София;
            т) Национална олимпиада по математическа лингвистика – провежда се през месец май в София;
            у) Национална олимпиада по информационни технологии – провежда се през месец май в Ловеч;
            ф) Национален пролетен турнир по информатика – провежда се през месец юни в Пловдив;
            х) Национален есенен турнир по информатика – провежда се през месец ноември в Шумен;
            ц) Национално състезание по компютърни мрежи – провежда се през месец юни в София;
            ч) Национална олимпиада по физика – провежда се през месец май в София;
            ш) Национален конкурс за изработване на уреди за кабинета по физика – провежда се през месец май в София;
            щ) Национален конкурс за ученическо фото и видео-изкуство, организиран от МОН, НДД, ОКЗ – Пловдив и община Пловдив – провежда се през месеца април в Пловдив;
            ю) Национален конкурс за научна разработка „Какво знаете за хляба”, организиран от МОН, НДД, ФХСБ, ОДК – Благоевград и община Благоевград;
            я) Национално състезание компютърна симулация „Виртуално предприятие” – провежда се през месец май в София;
            а.а) Есенно състезание по физика;
            б.б) Пролетно състезание по физика;
            в.в) Национален конкурс „Енергийна ефективност” – провежда се през месец юни в Кранево.
 
            3.2.3. Международни конкурси в областта на изкуствата:
            а) Международен конкурс „Европа в училище”, организиран от МОН – провежда се през месец април в София;
            б) Международен детски конкурс в рамките на фестивала „Слънце, радост и красота”, организиран от община Несебър – провежда се през месец юни в Несебър.
 
            3.2.4. Държавни ученически спортни състезания:
            а) Ученически спортни игри – индивидуални участници през месец май;
            б) Ученически игри за деца със специфични образователни потребности през месец юни и месец февруари – индивидуални участници.
 
            Под егидата на Министерство на културата:
            3.2.5. Национални кункурси:
            а) Втори национален конкурс за пианисти „Шуман – Брамс”, град Пловдив, организиран от НУМТИ „Д. Петков”, областна управа – Пловдив, община Пловдив, Сдружение „Старинен Пловдив” – провежда се през месец октомври в Пловдив;
            б) Пети конкурс за пианисти „лист – Барток”, град София, организиран от Унгарски културен институт, ДМА „П. Владигеров – провежда се през месец декември в София;
            в) Пети национален клавирен конкурс за руска музика „А. Скрябин”, град София, организиран от Министерство на културата, Руски културно-информационен център, ДМА „П. Владигеров” – провежда се през месец октомври в София;
            г) Национален акордеонен конкурс „Танцуващи клавиши”, град Нови Пазар, организиран от Министерство на културата, община Нови пазар, НЧ „Хр. Ботев” – провежда се през месец май в Нови Пазар;
            д) Трети национален конкурс за гайдари и инструментални камерни състави „Вълшебни ритми”, град Нови Пазар, организиран от Министерство на културата, община Нови Пазар и НЧ „Хр. Ботев” – провежда се през месец май в Нови Пазар;
            е) Единадесети национален детски конкурс – Варна, 2006 – за изпълнители на народна музика, певци, инструменталисти, организира се от МОН, община Варна – провежда се през месец април във Варна;
            ж) Шести национален конкурс за изпълнение на немска и австрийска музика с международно участие, град Бургас, организиран от НУМСИ „П. Владигеров”, областна управа Бургас, община Бургас, клуб „Приятели на Австрия” – провежда се през месец април в Бургас;
            з) Двадесет и втори национален конкурс за изпълнение на унгарска и българска литература – Шумен, организиран от Министерство на културата, Унгарски културен институт – София, община Шумен, Съюз на артистите в България, къща музей „Лайош Кошут” – провежда се през месец април в Шумен;
            и) Национален ученически конкурс за рисунка, организиран от НУИИ „Ил. Петров”, Министерство на културата – провежда се през месец май в София;
            к) Национален младежки конкурс за изящни и приложни изкуства и художествена фотография, организиран от Министерство на културата, Международен панаир на изкуствата „Импресия” – Пловдив – провежда се през месец юни в Пловдив;
            л) Национален конкурс за пианисти и цигулари „П. Владигеров” – Шумен, организиран от фондация „П. Владигеров” – провежда се през месец юни в Шумен;
            м) Шести конкурс за учащи в специализираните фотографски учебни заведения, организиран от „Фотоакадемия” – провежда се през месец юни в София;
            н) Национален конкурс за изпълнители на българска творба „Върбан Върбанов” – Бургас;
            о) Национален конкурс „Чудомириада” – провежда се през месец март в Казанлък;  
            п) Национален конкурс „Казанлъшка роза” – провежда се през месец юни в Казанлък.
 
            3.2.6. Международни конкурси:
            а) Седми международен конкурс за пианисти „Албер Русел” – София, организиран от Френски културен институт, ДМА „П. Владигеров”, СБМТД – провежда се през месец февруари в София;
            б) Втори международен конкурс „Млади виртуози” – София, организиран от НМУ „Л. Пипков” – провежда се през месец април в София;
            в) Международен цигулков конкурс „Проф. Недялка Симеонова” – Хасково, организиран от община Хасково, Министерство на културата, СБК, СМТД, ДМА „П. Владигеров” АМТИИ – Пловдив – провежда се през месец октомври в Хасково;
            г) Пети международен клавирен конкурс „Франц Шуберт” – Русе, организиран от НУИ „В. Стоянов” – провежда се през месец ноември в Русе;
            д) Четвърти международен конкурс за ударни инструменти „Пендим” – Пловдив, организиран от НУМТИ „Д. Петков”, „Пендим” – провежда се през месец април в Пловдив;
            е) Седми международен конкурс за изпълнение на френска музика – Пловдив, организиран от АМТИИ – Пловдив и Алианс Франсез – провежда се през месец юни в Пловдив;
ж) Десети национален конкурс за млади изпълнители на творби от чешки и словашки композитори – Варна, организиран от НУИ „Д. Христов” – Варна, Дружество за българо-чешко и българо-словашко приятелство – Варна, с подкрепата на Министерство на културата – провежда се през месец март във Варна;
з) Десети международен конкурс за балетни артисти и хореография в Раздел „Балетни артисти” – младша възраст – провежда се през месец юни в Русия, Москва;   
и) Осемнадесети международен балетен конкурс – Франция, Грас – провежда се през месец октомври във Франция, Грас.
 
 
3.2.7. По предложение на кмета на Община Казанлък:
            а) Национален празник на народното творчество „Загорче” – провежда се в Павел Баня – І група до 14 години;
            б) Пети национален фолклорен фестивал „Неделино” – провежда се в Неделино – І група от 4 до 7 години;
            в) „Славееви нощи” – провежда се в Айтос - І група до 14 години;
            г) Трети национален театрален фестивал „Братя Грим” – провежда се в Шумен;
            д) Международен конкурс за популярна песен „Нова музика” – провежда се в Горна Оряховица – І група от 5 до 9 години;
            е) „Фолклорна огърлица” – провежда се в Котел.
 
 
 
 
 
 
             Участвали в гласуването30 общински съветници, от които “за”- 27.
 
 
  
 
Вярно с оригинала!
 
ПРОТОКОЛИСТ:                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
 
                        /В. Добрева/                                         /ВАСИЛ САМАРСКИ/