Търгове и конкурси / Отдаване под наем

Публичен търг за отдаване под наем за срок от три години на земделски земи в землището нагр. Шипка /първа дата 12.09.2023 г., втора дата при липса на кандидати 26.09.2023 г., при същите условия/
повече...

Публичен търг за отдаване под наем за срок от три години на земделски земи в землището на гр. Шипка /първа дата 12.09.2023 г., втора дата при липса на кандидати 26.09.2023 г., при същите условия/
повече...

Публичен търг за отдаване под наем за срок от три години на земделски земи в землището на гр. Шипка /първа дата 12.09.2023 г., втора дата при липса на кандидати 26.09.2023 г., при същите условия/
повече...

Публичен търг за отдаване под наем за срок от десет години на земделски земи в землището на с. Енина /първа дата 12.09.2023 г., втора дата при липса на кандидати 26.09.2023 г., при същите условия/
повече...

Публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на общински павилион и общински терен на 08.08.2023 г. /втора дата на 22.08.2023 г. при същите условия/
повече...

Публичен търг за отдаване под наем за срок от три години на земделски земи в землището на с. Ръжена /първа дата 02.08.2023 г., втора дата при липса на кандидати 16.08.2023 г., при същите условия/
повече...

Публичен търг за отдаване под наем за срок от десет години на земделски земи в землището на с. Кънчево /първа дата 02.08.2023 г., втора дата при липса на кандидати 16.08.2023 г., при същите условия/
повече...

Публичен търг за отдаване под наем за срок от три години на земделски земи в землището на с. Кънчево /първа дата 02.08.2023 г., втора дата при липса на кандидати 16.08.2023 г., при същите условия/
повече...

Публичен търг за отдаване под наем за срок от три години на земделски земи в землището на с. Шейново /първа дата 02.08.2023 г., втора дата при липса на кандидати 16.08.2023 г., при същите условия/
повече...

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на общински терен на 31.07.2023 г. /втора дата на 07.08.2023 г. при същите условия/
повече...

Публичен търгс тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на общински обект на 31.07.2023 г. /втора дата на 07.08.2023 г. при същите условия/
повече...

Публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на общински обекти на 11.07.2023 г. /втора дата на 25.07.2023 г. при същите условия/
повече...

Публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от три години на земеделски земи на 12.07.2023 г. /втора дата на 26.07.2023 г. при същите условия/
повече...

Публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на общински имоти на 12.07.2023 г. /втора дата на 26.07.2023г. при същите условия/
повече...

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от три години на общинска земеделска земя на 16.05.2023 г. /втора дата на 30.05.2023 г. при същите условия/
повече...

Публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на общински имоти на 16.05.2023 г. /втора дата на 30.05.2023 г. при същите условия/
повече...

Публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на общински земеделски земи на 16.05.2023 г. /втора дата на 30.05.2023 г. при същите условия/
повече...

Публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на общински терен и общински обект на 11.04.2023 г. /втора дата на 25.04.2023 г. при същите условия/
повече...

Публичен търг за отдаване под наем за срок от десет години на земeделски земи в землищата на с. Шейново и с. Кънчево /първа дата 11.04.2023 г., втора дата 25.04.2023 г., при същите условия/
повече...

Публични търгове за отдаване под наем за срок от три години на земeделски земи в землищата на м. “Старите лозя“ и с. Ясеново /първа дата 11.04.2023 г., втора дата 25.04.2023 г., при същите условия/
повече...