Търгове и конкурси / Отдаване под наем

Публичен търг за отдаване под наем за срок от пет години на земделска земя в землището на с. Копринка /първа дата 15.06.2022 г., втора дата при липса на кандидати 29.06.2022 г., при същите условия/
повече...

Публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на общински терени и общински павилион на 14.06.2022 г. /втора дата при липса на кандидати 28.06.2022 г./
повече...

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински обект в с. Горно Черковище на 14.06.2022 г. (втора дата при липса на кандидати 28.06.2022 г.)
повече...

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински обект в с. Средногорово на 14.06.2022 г. (втора дата при липса на кандидати 28.06.2022 г.)
повече...

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински терен на 14.06.2022 г. (втора дата при липса на кандидати 28.06.2022 г.)
повече...

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински терен в с. Овощник на 14.06.2022 г. (втора дата при липса на кандидати 28.06.2022 г.)
повече...

Публичен търг за отдаване под наем за срок от 10 години на Микроязовир “Синята река“ на 18.05.22 г. / втора дата при липса на кандидати 31.05.22 г. при същите условия/
повече...

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на общински обект в ЦДГ “Мечо Пух“ на 13.04.2022 г. /при липса на кандидати втора дата 27.04.2022 г./
повече...

Публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на общински терени Гимназия “Академик П. Стайнов“ и ОУ “Кулата“ на 13.04.2022 г. /при липса на кандидати - втора дата на 27.04.22 г., при същите условия/
повече...

Публичен търг за отдаване под наем за срок от три години на земделски земи в землището на село Шейново /първа дата 11.04.2022 г., втора дата 26.04.2022 г., при същите условия/
повече...

Публичени търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от три години на ученически столове на 01.04.2022 г. /при липса на кандидати втора дата 15.04.2022 г.
повече...

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински обект на 11.03.2022 г. (втора дата при липса на кандидати 25.03.2022 г.)
повече...

Публичнен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински обект на 11.03.2022 г. (втора дата при липса на кандидати 25.03.2022 г.)
повече...

Публичен търг за отдаване под наем за срок от три години на земделски земи в землището на село Долно Изворово /първа дата 11.03.2022 г., втора дата 25.03.2022 г., при същите условия/
повече...

Публичен търг за отдаване под наем за срок от три години на земделски земи в землището на село Долно Изворово /първа дата 08.03.2022 г., втора дата 22.03.2022 г., при същите условия/
повече...

Публичен търг за отдаване под наем за срок от три години на земделски земи в землището на село Долно Изворово /първа дата 08.03.2022 г., втора дата 22.03.2022 г., при същите условия/
повече...

Публичен търг за отдаване под наем за срок от три години на земделски земи в землището на село Ръжена /първа дата 08.03.2022 г., втора дата 22.03.2022 г., при същите условия/
повече...

Публичени търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на общински обекти - на 01.03.2022 г. /втора дата при липса на кандидати 15.03.2022 г., при същите условия/
повече...

Публичен търг за отдаване под наем за срок от три години на земделски земи /първа дата 08.02.2022 г., при липса на кандидати втора дата 22.02.2022 г., при същите условия/
повече...

Публичени търгове за отдаване под наем за срок от три години на земделски земи в землището на село Шейново /първа дата 08.02.2022 г., при липса на кандидати втора дата 22.02.2022 г., при същите условия/
повече...