Търгове и конкурси / Отдаване под наем

Публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на общински земеделски земи на 16.05.2023 г. /втора дата на 30.05.2023 г. при същите условия/
повече...

Публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на общински терен и общински обект на 11.04.2023 г. /втора дата на 25.04.2023 г. при същите условия/
повече...

Публичен търг за отдаване под наем за срок от десет години на земeделски земи в землищата на с. Шейново и с. Кънчево /първа дата 11.04.2023 г., втора дата 25.04.2023 г., при същите условия/
повече...

Публични търгове за отдаване под наем за срок от три години на земeделски земи в землищата на м. “Старите лозя“ и с. Ясеново /първа дата 11.04.2023 г., втора дата 25.04.2023 г., при същите условия/
повече...

Публични търгове за отдаване под наем за срок от три години на земeделски земи - първа дата на 07.03.2023 г., втора дата при липса на кандидати 21.03.2023 г., при същите условия/
повече...

Публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от три години на земеделски земи на 07.03.2023 г. /втора дата на 21.03.2023 г. при същите условия/
повече...

Публичeн търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински обект на 07.03.2023 г. (втора дата при липса на кандидати 21.03.2023 г.)
повече...

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от десет години на Микроязовир “Синята река“ на 31.01.2023 г. /втора дата на 14.02.2023 г. при същите условия/
повече...

Публичени търгове за отдаване под наем за срок от три години на земделски земи в землището на гр. Казанлък и с. Овощник /първа дата 01.02.2023 г., втора дата 15.02.2023 г., при същите условия/
повече...

Публични търгове за отдаване под наем за срок от три години на земделски земи в землището на с. Хаджидимитрово /първа дата 31.01.2023 г., втора дата при липса на кандидати 14.02.2023 г., при същите условия/
повече...

Публичен търг за отдаване под наем за срок от десет години на земделска земя в землището на село Голямо Дряново /първа дата 31.01.2023 г., втора дата 14.02.2023 г., при същите условия/
повече...

Публични търгове за отдаване под наем за срок от три години на земеделски земи в землището на с. Шейново /първа дата 30.11.2022 г., втора дата при липса на кандидати 14.12.2022 г., при същите условия/
повече...

Публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи в с. Средногорово на 30.11.2022 г. (втора дата при липса на кандидати 14.12.2022 г.)
повече...

Публичен търг за отдаване под наем на земеделска земя в землището на гр. Шипка /първа дата 30.11.2022 г., втора дата 14.12.2022 г., при същите условия/
повече...

Публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на общински обекти на 29.11.2022 г. /втора дата на 13.12.2022 г. при същите условия/
повече...

Публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от три години на общински обекти - ученически столове в седем училища на 22.11.2022 г. /втора дата на 29.11.2022 г. при същите условия/
повече...

Публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на общински терени на 02.11.2022 г. /втора дата на 16.11.2022 г. при същите условия/
повече...

Публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на общински имоти на 01.11.2022 г. /втора дата на 15.11.2022 г. при същите условия/
повече...

Публичен търг за отдаване под наем за срок от пет години на земделски земи в землището на село Шейново /първа дата 01.11.2022 г., втора дата 15.11.2022 г., при същите условия/
повече...

Публичен търг за отдаване под наем за срок от десет години на земделски земи в землището на село Черганово /първа дата 01.11.2022 г., втора дата 15.11.2022 г., при същите условия/
повече...