Търгове и конкурси / Отдаване под наем

Публични търгове за отдаване под наем за срок от три години на земeделски земи - първа дата на 07.03.2023 г., втора дата при липса на кандидати 21.03.2023 г., при същите условия/
повече...

Публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от три години на земеделски земи на 07.03.2023 г. /втора дата на 21.03.2023 г. при същите условия/
повече...

Публичeн търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински обект на 07.03.2023 г. (втора дата при липса на кандидати 21.03.2023 г.)
повече...

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от десет години на Микроязовир “Синята река“ на 31.01.2023 г. /втора дата на 14.02.2023 г. при същите условия/
повече...

Публичени търгове за отдаване под наем за срок от три години на земделски земи в землището на гр. Казанлък и с. Овощник /първа дата 01.02.2023 г., втора дата 15.02.2023 г., при същите условия/
повече...

Публични търгове за отдаване под наем за срок от три години на земделски земи в землището на с. Хаджидимитрово /първа дата 31.01.2023 г., втора дата при липса на кандидати 14.02.2023 г., при същите условия/
повече...

Публичен търг за отдаване под наем за срок от десет години на земделска земя в землището на село Голямо Дряново /първа дата 31.01.2023 г., втора дата 14.02.2023 г., при същите условия/
повече...