Търгове и конкурси / Отдаване под наем

Публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на общински терен и общински павилион на 08.02.2022 г. (при липса на кандидати втора дата на 22.02.2022 г., при същите условия)
повече...

Публичени търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на общински обекти на 08.02.2022 г. /при липса на кандидати втора дата 22.02.2022 г., при същите условия/
повече...

Публичнен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински обект на 20.12.2021 г. (втора дата при липса на кандидати 30.12.2021 г.)
повече...

Публичнен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински обект на 20.12.2021 г. (втора дата при липса на кандидати 30.12.2021 г.)
повече...

Публичени търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на общински терени на 30.11.2021 г. /Втора дата при липса на кандидати 14.12.2021 г, при същите условия/
повече...

Публичен търг за отдаване под наем на поземлен имот “Рибарник“ в с. Черганово на 23.11.2021 г. /втора дата 07.12.2021 г., при същите условия/
повече...

Публичен търг за отдаване под наем на земеделска земя в м. “Старите лозя“ гр. Казанлък на 23.11.2021 г. /втора дата на 07.12.2021 г. при същите условия/
повече...

Публичени търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на стоматологични кабинети в населени места на община Казанлък на 16.11.2021 г. /втора дата на 30.11.2021 г., при същите условия/
повече...

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на санитарен възел на КООП пазар в гр. Казанлък на 03.11.2021 г. /втора дата на 17.11.2021 г./
повече...

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на общински терен в гр. Казанлък на 03.11.2021 г. /втора дата 17.11.2021 г./
повече...

Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на общински обекти
повече...

Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от три години на общински земеделски земи
повече...

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на общински обект в гр. Шипка на 21.09.2021 г. /При липса на кандидати втора дата на 05.10.2021 г./
повече...

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 години на земеделски земи в м. “Перетлика“ на 18.08.2021 г. /втора дата 08.09.2021 г. при същите условия/
повече...

Публични търгове за отдаване под наем на общински обекти и терени на 22.07.2021 г., втора дата при липса на канидати /05.08.2021 г./
повече...

Публичени търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на лекарски кабинети по населени места в община Казанък на 29.07.2021 г., при липса на кандидати втора дата на 12.08.2021 г., при същите условия.
повече...

Публичени търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на общински терени на 30.06.21 г. /втора дата 14.07.2021 г./
повече...

Публиченен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на общински обект за услуги, офис № 7 в Младежки дом на 30.06.21 г. /втора дата 14.07.2021 г., при същите усволия/
повече...

Публичени търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на лекарски кабинети в населените места на 10.06.2021 г. /втора дата на 25.06.2021 г. при същите условия/
повече...

Публичен търгс тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на общински терен на 14.05.2021 г., втора дата на 28.05.2021 г. при същите условия.
повече...