Търгове и конкурси / Отдаване под наем

Публични търгове за отдаване под наем на терени, общинска собственост за поставяне на временно преместваеми съоръжения
повече...

Публичени търгове за отдаване под наем на стоматологичени кабинети
повече...

Публичен търг за отдаване под наем на помещение за услуги в автоспирка село Ръжена
повече...

Публични търгове за отдаване под наем на общински терени и павилиони
повече...

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ЗА СРОК ОТ 10 ГОДИНИ НА ПОМЕЩЕНИЯ ЗА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ И ОФИСИ В ГР. КАЗАНЛЪК, УЛ. “ЧУДОМИР“
повече...

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА САНИТАРЕН ВЪЗЕЛ,УЛ. “СЛАВЯНСКА“- КООПЕРАТИВЕН ПАЗАР
повече...

Публично оповестени търгове за отдаване под наем на временни обекти/павилиони/ и терени, общинска собственост
повече...

ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕНИ КОНКУРСИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ЗА СРОК ОТ ТРИ ГОДИНИ НА ОБЩИНСКИ ОБЕКТИ - СТОЛОВЕ ЗА УЧЕНИЧЕСКО ХРАНЕНЕ
повече...

Публичен търг за отдаване под наем на лекарски кабинет
повече...

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ТЕРЕНИ ЗА ВРЕМЕННИ СЪОРЪЖЕНИЯ
повече...

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на зем. земя в с. Копринка
повече...

Публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на зем. земи в с. Шейново и гр. Шипка
повече...

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЩИНКИ ИМОТ - ГАРАЖ, УЛ. ОРЕШАКА, ГР. КАЗАНЛЪК
повече...

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА МИКРОЯЗОВИР “СИНЯТА РЕКА“, С. СРЕДНОГОРОВО
повече...

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЗЕМ. ЗЕМЯ В С. ЕНИНА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА
повече...

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ТЕРЕНИ ЗА ВРЕМЕННИ СЪОРЪЖЕНИЯ
повече...

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЕКТИ С ВРЕМЕНЕН СТАТУТ ЗА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ
повече...

Публичен търг за отдаване под наем на магазин с. Горно Черковище
повече...

Публични търгове за отдаване под наем за срок от 10 години на помещения за офиси и магазини
повече...

Публичени търгове за отдаване под наем на земеделски земи
повече...