Търгове и конкурси / Отдаване под наем

Публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на общински терени и общински павилион на 27.09.2022 г. /втора дата на 11.10.2022 г. при същите условия/
повече...

Публичен търг за отдаване под наем за срок от три години на земеделски земи в землището на гр. Шипка /първа дата 20.09.2022 г., втора дата 04.10.2022 г., при същите условия/
повече...

Публичен търг за отдаване под наем за срок от три години на земеделски земи в землище “Старите лозя“ /първа дата 20.09.2022 г., втора дата 04.10.2022 г., при същите условия/
повече...

Публичен търг за отдаване под наем за срок от три години на земеделски земи в землището на с. Кънчево /първа дата 20.09.2022 г., втора дата при липса на кандидати 04.10.2022 г., при същите условия/
повече...

Публичен търг за отдаване под наем за срок от пет години на земеделска земя в землището на гр. Крън /първа дата 17.08.2022 г., втора дата 31.08.2022 г., при същите условия/
повече...

Публичен търг за отдаване под наем за срок от три години на земеделски земи в землището на село Долно Изворово /първа дата 17.08.2022 г., втора дата 31.08.2022 г., при същите условия/
повече...

Публични търгове за отдаване под наем за срок от пет години на земеделски земи в землището на село Г. Дряново /първа дата 17.08.2022 г., втора дата 31.08.2022 г., при същите условия/
повече...

Публичнен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински обект - за Банка на 17.08.2022 г. (втора дата при липса на кандидати 31.08.2022 г.)
повече...

Публичен търг за отдаване под наем за срок от три години на земделски земи в землището на с. Ясеново /първа дата 15.06.2022 г., втора дата при липса на кандидати 29.06.2022 г., при същите условия/
повече...

Публичен търг за отдаване под наем за срок от три години на земделски земи в землището на с. Средногорово /първа дата 15.06.2022 г., втора дата при липса на кандидати 29.06.2022 г., при същите условия/
повече...

Публичен търг за отдаване под наем за срок от три години на земделски земи в землището на с. Средногорово /първа дата 15.06.2022 г., втора дата при липса на кандидати 29.06.2022 г., при същите условия/
повече...

Публичен търг за отдаване под наем за срок от пет години на земделска земя в землището на с. Копринка /първа дата 15.06.2022 г., втора дата при липса на кандидати 29.06.2022 г., при същите условия/
повече...

Публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на общински терени и общински павилион на 14.06.2022 г. /втора дата при липса на кандидати 28.06.2022 г./
повече...

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински обект в с. Горно Черковище на 14.06.2022 г. (втора дата при липса на кандидати 28.06.2022 г.)
повече...

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински обект в с. Средногорово на 14.06.2022 г. (втора дата при липса на кандидати 28.06.2022 г.)
повече...

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински терен на 14.06.2022 г. (втора дата при липса на кандидати 28.06.2022 г.)
повече...

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински терен в с. Овощник на 14.06.2022 г. (втора дата при липса на кандидати 28.06.2022 г.)
повече...

Публичен търг за отдаване под наем за срок от 10 години на Микроязовир “Синята река“ на 18.05.22 г. / втора дата при липса на кандидати 31.05.22 г. при същите условия/
повече...

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на общински обект в ЦДГ “Мечо Пух“ на 13.04.2022 г. /при липса на кандидати втора дата 27.04.2022 г./
повече...

Публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на общински терени Гимназия “Академик П. Стайнов“ и ОУ “Кулата“ на 13.04.2022 г. /при липса на кандидати - втора дата на 27.04.22 г., при същите условия/
повече...