Търгове и конкурси / Отдаване под наем

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на търговски обект за магазин находящ се в гр. Казанлък и общински обект стая за офис на втори етаж в сградата на кметство с. Г. Изворово на 11.12.2020 г. /втора дата 18.12.2020 г. при същите условия/
повече...

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на търговски обект за магазин находящ се в гр. Казанлък и общински обект стая за офис на втори етаж в сградата на кметство с. Г. Изворово на 16.11.2020 г. /втора дата 30.11.2020 г. при същите условия/
повече...

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на стоматологичен кабинет в с. Копринка на 16.11.2020 г. /втора дата 30.11.2020 г. при същите условия/
повече...

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на лекарски кабинет в с. Кънчево на 13.11.2020 г. /втора дата 27.11.2020 г., при същите условия/
повече...

Публичнени търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на общински имоти /в с. Розово и магазин на ул. “23-ти ПШП“/ на 13.11.2020 г. (втора дата при липса на кандидати 27.11.2020 г.)
повече...

Публичнен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински имот /сладкарница Чудомир/ на 16.11.2020 г. (втора дата при липса на кандидати 30.11.2020 г.)
повече...

Публичен търг за отдаване под наем за срок от три години на зем. земя - ПИ с идентификатор 53179.243.867 в землището на село Овощник
повече...

Публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи
повече...

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински терени за поставяне на временно преместваеми съоръжения
повече...

Публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на общински обекти: Помещение за офис на адрес: гр. Казанлък, бул. “Ал. Батенберг“ № 12, ет. 1 и самостоятелен обект в сграда, площ: 45,35 кв.м, в гр. Казанлък, ул. “Искра“ №5, ет.3, апартамент 1,
повече...

Публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на общински обекти: 4 броя санитарени възела на централен пазар в гр. Казанлък, на „Улица на услугите“ на парк “Розариум“ и на парк „Тюлбето“ на 11.08.2020 г. (втора дата на 18.08.2020 г., при липса
повече...

Публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на общински обекти: Самостоятелен обект в гр. Казанлък, ул.“Искра“№5, ет.2, обект 1, с обща площ 45,35 кв.м. и Павилион за извършване на търговска дейност, с. Розово, ул.“Освобождение“, автоспирка 1
повече...

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на общински обект - Търговска зала /киносалон/ в к-с „Изток“
повече...

Публични търгове за отдаване под наем на помещения за ученическо столово хранене в ОУ “Кулата“, ОУ “Мати Болгария“ и ОУ “Чудомир“
повече...

Публични търгове за отдаваен под наем на общински терени и временни преместваеми съоръжения
повече...

Публични търгове за отдаваен под наем на общински терени и временни преместваеми съоръжения
повече...

Публичен търг за отдаване под наем за срок от пет години на 1 кв.м. от желязо-решетъчна конструкция за поставяне на антенно съоръжение с. Средногорово
повече...

Публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на общински обекти - микроязовири
повече...

Публичен търг за отдаване под наем на помещение за услуги в гр. Казанлък, бул. 23- ти ПШП №107
повече...

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение за офис в гр. Казанлък, ул. “Искра“№5
повече...