Търгове и конкурси / Отдаване под наем

Oбявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на общински обект: „Сграда за битови услуги“
повече...

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ
повече...

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ТЕРЕНИ И ОБЕКТИ ЗА ВРЕМЕННИ СЪОРЪЖЕНИЯ
повече...

ОБЯВА ЗА ТЪРГ
повече...

Публичен търг за отдаване под наем на лекарски кабинет с. Ясеново
повече...

Публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на общински обект „Плувен басейн“
повече...

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЕКТ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - МИКРОЯЗОВИР “КРЪН-3“
повече...

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЕКТ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ГУМАДЖИЙНИЦА
повече...

ОБЯВА ЗА ТЪРГ-ОБЩИНСКИ ТЕРЕН ЗА СКЛАД ЗА ДЪРВА
повече...

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ
повече...

ОБЯВА ТЪРГ ВРЕМЕННИ ОБЕКТИ
повече...

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ В АВТОСПИРКА С. ДУНАВЦИ
повече...

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕВ ПОД НАЕМ НА ОБЩИНСКИ ОБЕКТ АПТЕКА ПОЛИКЛИНИКА
повече...

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на магазин за промишлени стоки вдясно от входа на “ Халите“
повече...

Публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на общински имоти - микроязовири
повече...

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ
повече...

ТЪРГОВЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ВРЕМЕННИ ОБЕКТИ И ТЕРЕНИ ЗА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ
повече...

Публичен търг - временни обекти
повече...

Публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на общински терен от 150 кв.м. за поставяне на временно преместваемо съоръжение за заведение за хранене и развлечения
повече...

Публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на общински обект „Плувен басейн“ с площ 486 кв.м
повече...