Търгове и конкурси / Отдаване под наем

ОБЯВА ЗА ТЪРГ-ОБЩИНСКИ ПАВИЛИОН
повече...

Публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на общински обект „Плувен басейн“
повече...

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ТЕРЕНИ И ОБЕКТИ ЗА ВРЕМЕННИ СЪОРЪЖЕНИЯ
повече...

Публични търгове за отдаване под наем на земеделски земи
повече...

Публичен търг за отдаване под наем на помещение за производствена дейност с. Енина
повече...

Публичен търг за отдаване под наем на лекарски кабинет с. Г. Черковище
повече...

Публичен търг за отдаване под наем на магазин
повече...

Публични търгове за отдаване под наем на пасища и мери
повече...

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ТЕРЕНИ ЗА ВРЕМЕННИ СЪОРЪЖЕНИЯ
повече...

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ПАРКИНГ-Ж.К.“ИЗТОК“
повече...

Oбявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на общински обект: „Сграда за битови услуги“
повече...

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ
повече...

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ТЕРЕНИ И ОБЕКТИ ЗА ВРЕМЕННИ СЪОРЪЖЕНИЯ
повече...

ОБЯВА ЗА ТЪРГ
повече...

Публичен търг за отдаване под наем на лекарски кабинет с. Ясеново
повече...

Публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на общински обект „Плувен басейн“
повече...

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЕКТ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - МИКРОЯЗОВИР “КРЪН-3“
повече...

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЕКТ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ГУМАДЖИЙНИЦА
повече...

ОБЯВА ЗА ТЪРГ-ОБЩИНСКИ ТЕРЕН ЗА СКЛАД ЗА ДЪРВА
повече...

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ
повече...