Търгове и конкурси / Отдаване под наем

Отдаване под наем на обшински терен - гр. Казанлък, ул. “Петрова нива“
повече...

Обява за отдаване под наем на общински обекти
повече...

Обява за отдаване под наем на общински обекти
повече...

Отдаване под наем на общински обект в ос. Розово
повече...

Отдаване под наем на общински земеделски земи в община Казанлък
повече...

Отдаване под наем на общински обект в с. Ясеново
повече...

Отдаване под наем на общински обект в община Казанлък
повече...

Отдаване под наем на общински земеделски земи в гр. Казанлък
повече...

Отдаване под наем на общински обект в община Казанлък
повече...

Отдаване под наем на общински обект в гр. Казанлък
повече...

Отдаване под наем на общински обекти в гр. Казанлък
повече...

Отдаване под наем на общински обект в гр. Казанлък
повече...

Отдаване под наем на общински обект в гр. Казанлък
повече...

Отдаване под наем на общински терен в гр. Казанлък
повече...

Отдаване под наем на общински земеделски земи в с. Кънчево
повече...

Отдаване под наем на общински обекти в гр. Казанлък
повече...

Отдаване под наем на общински терени в община Казанлък
повече...

Отдаване под наем на общински обекти в гр. Казанлък
повече...

Отдаване под наем на общински терени в община Казанлък
повече...

Отдаване под наем на общински терени в община Казанлък
повече...