Търгове и конкурси / Отдаване под наем

Публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на общински обекти: 4 броя санитарени възела на централен пазар в гр. Казанлък, на „Улица на услугите“ на парк “Розариум“ и на парк „Тюлбето“ на 11.08.2020 г. (втора дата на 18.08.2020 г., при липса
повече...

Публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на общински обекти: Самостоятелен обект в гр. Казанлък, ул.“Искра“№5, ет.2, обект 1, с обща площ 45,35 кв.м. и Павилион за извършване на търговска дейност, с. Розово, ул.“Освобождение“, автоспирка 1
повече...

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на общински обект - Търговска зала /киносалон/ в к-с „Изток“
повече...

Публични търгове за отдаване под наем на помещения за ученическо столово хранене в ОУ “Кулата“, ОУ “Мати Болгария“ и ОУ “Чудомир“
повече...

Публични търгове за отдаваен под наем на общински терени и временни преместваеми съоръжения
повече...

Публични търгове за отдаваен под наем на общински терени и временни преместваеми съоръжения
повече...

Публичен търг за отдаване под наем за срок от пет години на 1 кв.м. от желязо-решетъчна конструкция за поставяне на антенно съоръжение с. Средногорово
повече...

Публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на общински обекти - микроязовири
повече...

Публичен търг за отдаване под наем на помещение за услуги в гр. Казанлък, бул. 23- ти ПШП №107
повече...

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение за офис в гр. Казанлък, ул. “Искра“№5
повече...

Публични търгове за отдаване под наем на санитарни възли парк “Розариум“, Улица на услугите и Кооперативен пазар, гр. Казанлък
повече...

Публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на общински обекти
повече...

Публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на общински терени за поставяне на временни съоръжения и обекти с временен статут
повече...

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЛЕКАРСКИ КАБИНЕТИ В С. ШЕЙНОВО И С. ГОЛЯМО ДРЯНОВО
повече...

Публични търгове за отдаване под наем на терени, общинска собственост за поставяне на временно преместваеми съоръжения
повече...

Публичени търгове за отдаване под наем на стоматологичени кабинети
повече...

Публичен търг за отдаване под наем на помещение за услуги в автоспирка село Ръжена
повече...

Публични търгове за отдаване под наем на общински терени и павилиони
повече...

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ЗА СРОК ОТ 10 ГОДИНИ НА ПОМЕЩЕНИЯ ЗА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ И ОФИСИ В ГР. КАЗАНЛЪК, УЛ. “ЧУДОМИР“
повече...

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА САНИТАРЕН ВЪЗЕЛ,УЛ. “СЛАВЯНСКА“- КООПЕРАТИВЕН ПАЗАР
повече...